Veřejné osvětlení a sdělovací vedení

Autor: JK <kuzba(at)centrum.cz>, Téma: Veřejné osvětlení, Vydáno dne: 31. 10. 2005Naše firma se rovněž zabývá montáží a údržbou veřejného osvětlení. Na požadavek zákazníka jsme připraveni vypracovat projektovou dokumentaci, světelně technické výpočty a zajistit veškeré podklady pro bezproblémové uvedení soustavy osvětlení do trvalého provozu. Používáme nejnovějších poznatků elektrotechniky tak aby byl co nejvíce kladen důraz na ekonomický a spolehlivý provoz světelných soustav.

Zároveň nabízíme údržbu a montáž sdělovacích rozhlasových vedení měst a obcí.

Nabízíme